National geopark

Ostatní krajská muzea

MUZEUM CHEB, P.O.,
MUZEUM KARLOVY VARY, P.O. – do konce roku 2009 společně s MUZEEM SOKOLOV sjednocená pod jedno Krajské muzeum