Národní geopark

Medard

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Na břehu umělého jezera

V roce 2000 byla ukončena těžba hnědého uhlí v lomu Medard-Libík, který byl posledním v západní části sokolovského hnědouhelného revíru. Lom vznikl propojením dvou povrchových dolů na přelomu 80. a 90. let minulého století.

V červnu 2008 se ze dna lomu přestaly čerpat důlní vody a o dva roky později bylo zahájeno napouštění budoucího jezera umělým kanálem z řeky Ohře. Konečné úrovně hladiny na kótě 400 m by mělo být dosaženo nejpozději do roku 2013.

Jezero Medard s plánovanou rozlohou kolem 500 ha nebude v budoucnu na Sokolovsku jezerem největším. V roce 2038 by mělo být zahájeno napouštění vytěžené dvojice lomů Jiří-Družba. Vzniklé jezero má mít plochu 1 323 hektarů, tj. téměř stejnou jako Slapská přehrada (1 392 ha) a dvojnásobnou než Jesenická přehrada u Chebu (746 ha).

K lokalitě by v budoucnu měla vést naučná stezka, která je plánována na svazích bývalého uhelného lomu mezi budoucím jezerem a městem Habartov. Stezka by měla poukázat na geologický vývoj pánve (témata „kamenné pařezy“, vulkanické uloženiny, půdotvorné procesy, uhelná sloj), svědky dřívější hlubinné a povrchové těžby uhlí (ústí štoly Josef, profil hlubinně přerubanou slojí) a hlavní typy rekultivace (včetně sukcese živočichů a rostlin).

Až do ukončení všech rekultivačních prací není lokalita pro veřejnost přístupná.

valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia sac lancel pas cher balenciaga pas cher