Národní geopark
Foto J. Tvrdý
Photo by J. Tvrdý
Foto P. Beran
Photo by J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Novinky
  • V záložce Ke stažení můžete nově najít informace o minerálech na území národního geoparku Egeria publikovaných panem RNDr. Jaromírem Tvrdým.

  • Již tři roky náš geopark vydává publikace, které se zabývají např. naučnými trasami Krušných hor, geologií či hornickými městy a obcemi v našem kraji. Čtvrtá publikace, která by měla vyjít v roce 2021, se bude věnovat člověku a krajině, kde se dozvíte mimo jiné informace o místních muzeích či rozhlednách. Publikace Hornická města a obce, Geologie a Naučné trasy Krušných hor můžete najít již brzy v záložce Ke stažení.

  • V roce 2021 začalo Muzeum Sokolov realizovat projekt Žula a voda financovaný Evropskou unií z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 . V rámci dotace by měly být zpřístupněny další prostory dolu Jeroným. Dále budou na území Česko-Bavorského Geoparku vytvořeny přeshraniční stezky informačně zaměřené na žulu (granit) a využití vody v krajině. Vznikne databáze lokalit zahrnující zajímavosti celého území Česko - Bavorského Geoparku.

Národní geopark Egeria - celosvětově významné území mineralogických výzkumů

V záložce Ke stažení můžete nově najít informace o minerálech na území národního geoparku Egeria publikovaných panem RNDr. Jaromírem Tvrdým.

Česko-bavorský geopark - Geologický střed Evropy

Česko-bavorský geopark je
ukázkovým územím s projevy
stovky milionů let trvajících geologických
procesů

Podél významné struktury tzv. oherského prolomu
(riftu). Tato příkopová propadlina je geologicky nejaktivnější
oblastí Českého masivu. Ačkoliv nejmohutnější
geologické projevy v ní ustaly před pěti miliony let,
přetrvávající tektonika, vulkanismus, vysoký tepelný
tok, vývěry termálních vod i seismická aktivita nadále
lákají pozornost laiků i specialistů. Geologické jednotky

Karlovarský kraj a geopark Egeria

Karlovarský kraj leží
v geoparku svojí velkou částí.

Na jeho území jsou soustředěny výskyty nejrůznějších
hornin - od žul a rul přes vzácné relikty zemského
pláště až sopečné horniny a mocné sedimentární
jednotky. Geologickou pestrost podtrhují ložiska hnědého
uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů,
výskyty vzácných nerostů, jakož i nesčetné minerální
prameny a bizarní skalní útvary. Mnoho míst je
chráněno jako přírodní a technické památky, největší

Geopark v Evropě

O zachování jedinečných geologických
oblastí se stará síť
Evropských geoparků UNESCO.

V Evropě se počet jejích členů od roku 2000 rozrostl
z původních čtyř na několik desítek. Vytvářením globální
sítě geoparků UNESCO se myšlenky geoparků
prosazují dále po celém světě.
Evropské geoparky představují jasně vymezené
oblasti se vzácnými geologickými fenomény, které
jsou esteticky působivé a mají vědeckou i vzdělávací
hodnotu. Geoparky podporují udržitelný rozvoj regionu,