Národní geopark
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Photo by J. Tvrdý
Photo by J. Tvrdý
Photo by J. Tvrdý
Photo by J. Tvrdý
Photo by J. Tvrdý
Novinky
  • 6. 5. - Karlovy Vary - Vysílání Českého rozhlasu Plzeň, cyklus pořadů Náš host (P. R.) 

    Květen - Rotava - Přednáška a výstavka „Přírodní ráj Nancy v Krušných horách“ (pořadatel MěK Rotava)

    Podzim - Schneeberg - Přednáška o geologii Krušných hor (pořadatel Krušnohorský spolek Schneeberg a Uranbergbaumuseum Bad Schlema)

    10. 6.  - Sokolov - Přednáška v muzeu a vyjížďka po okolí Sokolova (akce spolků)

  • V záložce Ke stažení můžete nově najít informace o minerálech na území národního geoparku Egeria publikovaných panem RNDr. Jaromírem Tvrdým.

  • Již tři roky náš geopark vydává publikace, které se zabývají např. naučnými trasami Krušných hor, geologií či hornickými městy a obcemi v našem kraji. Čtvrtá publikace, která by měla vyjít v roce 2021, se bude věnovat člověku a krajině, kde se dozvíte mimo jiné informace o místních muzeích či rozhlednách. Publikaci Naučné trasy Krušných hor můžete najít již nyní v záložce Ke stažení.

Máme otevřeno!

Vážení návštěvníci Česko - bavorského geoparku,

rádi bychom Vás znovu pozvali do našich poboček - Muzeum Sokolov a Hornické muzeum Krásno - středa - neděle - 09.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.00 hod. a dále do našeho Dolu Jeroným a Štoly č. 1 v Jáchymově - středa - neděle - vždy v celou hodinu 10.00, 11.00, 13.00 - 16.00 hod. 

Prohlídky jsou možné v muzeích individuálně i skupinově (9 osob plus průvodce) a na dole i ve štole pouze skupinově (9 osob plus průvodce).

Česko-bavorský geopark - Geologický střed Evropy

Česko-bavorský geopark je
ukázkovým územím s projevy
stovky milionů let trvajících geologických
procesů

Podél významné struktury tzv. oherského prolomu
(riftu). Tato příkopová propadlina je geologicky nejaktivnější
oblastí Českého masivu. Ačkoliv nejmohutnější
geologické projevy v ní ustaly před pěti miliony let,
přetrvávající tektonika, vulkanismus, vysoký tepelný
tok, vývěry termálních vod i seismická aktivita nadále
lákají pozornost laiků i specialistů. Geologické jednotky

Karlovarský kraj a geopark Egeria

Karlovarský kraj leží
v geoparku svojí velkou částí.

Na jeho území jsou soustředěny výskyty nejrůznějších
hornin - od žul a rul přes vzácné relikty zemského
pláště až sopečné horniny a mocné sedimentární
jednotky. Geologickou pestrost podtrhují ložiska hnědého
uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů,
výskyty vzácných nerostů, jakož i nesčetné minerální
prameny a bizarní skalní útvary. Mnoho míst je
chráněno jako přírodní a technické památky, největší

Geopark v Evropě

O zachování jedinečných geologických
oblastí se stará síť
Evropských geoparků UNESCO.

V Evropě se počet jejích členů od roku 2000 rozrostl
z původních čtyř na několik desítek. Vytvářením globální
sítě geoparků UNESCO se myšlenky geoparků
prosazují dále po celém světě.
Evropské geoparky představují jasně vymezené
oblasti se vzácnými geologickými fenomény, které
jsou esteticky působivé a mají vědeckou i vzdělávací
hodnotu. Geoparky podporují udržitelný rozvoj regionu,