Národní geopark
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Photo by J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Novinky

Projekt č. 307 - Žula a voda

V rámci dotace by měly být zpřístupněny další prostory dolu Jeroným. Dále budou na území Česko-Bavorského Geoparku vytvořeny přeshraniční stezky informačně zaměřené na žulu (granit) a využití vody v krajině. Vznikne databáze lokalit zahrnující zajímavosti celého území Česko - Bavorského Geoparku. Dále budou na dané téma vydány informační publikace, které budou distribuovány na území Česko - Bavorského Geoparku, Národních Geoparků ČR i Německa a také v rámci Globálních geoparků, které jsou pod záštitou UNESCO.

Máme otevřeno!

Vážení návštěvníci Česko-Bavorského geoparku,

rádi bychom Vás znovu pozvali do našich poboček - Muzeum Sokolov a Hornické muzeum Krásno - středa - neděle - 09.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.00 hod. a dále do našeho Dolu Jeroným a Štoly č. 1 v Jáchymově - pondělí - neděle - vždy v celou hodinu 10.00, 11.00, 13.00 - 16.00 hod. 

Prohlídky je vhodné před návštěvou zarezervovat z důvodu vyšší návštěvnosti v období letních prázdnin.

Česko-Bavorský geopark - Geologický střed Evropy

Česko-Bavorský geopark je
ukázkovým územím s projevy
stovky milionů let trvajících geologických
procesů

Podél významné struktury tzv. oherského prolomu
(riftu). Tato příkopová propadlina je geologicky nejaktivnější
oblastí Českého masivu. Ačkoliv nejmohutnější
geologické projevy v ní ustaly před pěti miliony let,
přetrvávající tektonika, vulkanismus, vysoký tepelný
tok, vývěry termálních vod i seismická aktivita nadále
lákají pozornost laiků i specialistů. Geologické jednotky

Karlovarský kraj a geopark Egeria

Karlovarský kraj leží
v geoparku svojí velkou částí.

Na jeho území jsou soustředěny výskyty nejrůznějších
hornin - od žul a rul přes vzácné relikty zemského
pláště až sopečné horniny a mocné sedimentární
jednotky. Geologickou pestrost podtrhují ložiska hnědého
uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů,
výskyty vzácných nerostů, jakož i nesčetné minerální
prameny a bizarní skalní útvary. Mnoho míst je
chráněno jako přírodní a technické památky, největší

Geopark v Evropě

O zachování jedinečných geologických
oblastí se stará síť
Evropských geoparků UNESCO.

V Evropě se počet jejích členů od roku 2000 rozrostl
z původních čtyř na několik desítek. Vytvářením globální
sítě geoparků UNESCO se myšlenky geoparků
prosazují dále po celém světě.
Evropské geoparky představují jasně vymezené
oblasti se vzácnými geologickými fenomény, které
jsou esteticky působivé a mají vědeckou i vzdělávací
hodnotu. Geoparky podporují udržitelný rozvoj regionu,