Národní geopark

Měření seismicity v dole Jeroným

Z důvodu bezpečnosti probíhá v dole Jeroným měření stability důlního díla. Měření provádí již od roku 2004 Ústav geoniky AV ČR ve vybraných prostorách dolu promocí seismické aparatury a seismometrů. Registrované záznamy můžeme rozdělit do dvou kategorií a to přirozená (zemětřesení) a technická (odstřel trhavin v nedalekých lomech, vibrace vyvolané automobilovou dopravou, stavební a průzkumné práce v dole i na povrchu). Díky tomuto měření zaznamenáváme výše uvedené jevy a jejich projev na stabilitu skalního masivu dolu Jeroným.  Za zmínku stojí značně vzdálený zaznamenaný jev, jako je záznam jaderného výbuchu v Severní Koreji ze dne 3.9.2017 nebo zemětřesný roj z roku 2017 v nedalekých Lazech, který byl registrován pouze touto aparaturou. V souhrnu lze uvést, že všechny měřené události nemají významný vliv na stabilitu dolu a to i přesto, že se důl nachází nedaleko seismicky aktivní oblasti západních Čech s epicentrem v Chebské pánvi.

valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia sac lancel pas cher balenciaga pas cher