Národní geopark

Česko-Bavorský geopark - Geologický střed Evropy

Česko-Bavorský geopark je
ukázkovým územím s projevy
stovky milionů let trvajících geologických
procesů

Podél významné struktury tzv. oherského prolomu
(riftu). Tato příkopová propadlina je geologicky nejaktivnější
oblastí Českého masivu. Ačkoliv nejmohutnější
geologické projevy v ní ustaly před pěti miliony let,
přetrvávající tektonika, vulkanismus, vysoký tepelný
tok, vývěry termálních vod i seismická aktivita nadále
lákají pozornost laiků i specialistů. Geologické jednotky
lemující prolom dokumentují přes 600 milionů let
starou historii Země a její neobyčejné nerostné bohatství.
Všechny tyto procesy daly tvář dnešní krajině,
která je naším domovem. Naučme se jí chápat!
Geopark v severozápadních Čechách a přilehlé části
Bavorska patří z geologického hlediska k unikátním
oblastem v evropském i světovém měřítku. Na území
Karlovarského kraje, Plzeňského kraje (Tachovsko) a
čtyř bavorských okresů (Neustadt/Waldnaab, Tirschenreuth,
Wunsiedel a Bayreuth) je geologická stavba
důležitým faktorem ekonomického a kulturního vývoje
lidské společnosti. Význam geologie je posilován
zpřístupňováním přírodních lokalit, naučných stezek
a muzejních expozic, budováním informačních center
a pořádáním tématických výstav, přednášek a kulturních
akcí. Geopark tak prohlubuje sounáležitost
s krajinou a poukazuje na zajímavosti, které často
nejsou veřejnosti známy. Významně tím podporuje
přeshraniční spolupráci a zvyšuje turistickou atraktivitu
regionu.