Národní geopark

Doubrava

Doubrava - vesnická památková rezervace

Zachovalé hrázděné zemědělské usedlosti z 18. a 19. století.