Národní geopark

Knihovna a muzeum Aš

Web: http://www.muzeum-as.cz/

Adresa: Mikulášská 3 Aš PSČ: 352 01

Kontakty: (T) 354 525 195 (E) info@knihovna-as.cz

Doprava:

Vlak: Karlovy Vary > Cheb > Aš
Bus: Karlovy Vary > Aš, Lidový dům
Auto: Karlovy Vary směr Cheb po silnici I/6 až do Aše v Aši na kruhovém objezdu doprava

GPS: 50°13'29.0"N, 12°11'19.7"E

Otevírací doba:

úterý-pátek 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
sobota, neděle: 10:00 - 14:00

Vstupné: dospělí 32,- Kč, děti 16,- Kč, rodina (2+2) 80,- Kč, skupina 16,- Kč

Popis:

Muzeum Aš je v současné době součástí příspěvkové organizace Knihovna a Muzeum Aš, která byla zřízena 1. dubna 2010 spojením knihovny a muzea. Současné muzeum navazuje na bohatou historii muzejnictví na Ašsku z doby Rakouska-Uherska. Ašské muzeum bylo založeno roku 1892. Vystavována byla především keramika, nábytek, kroje, zbraně, obrazy, knihy a sbírky věnované občany města, které byly neustále doplňovány dary místních měšťanů a továrníků. Svou současnou podobu dostalo v roce 1966, kdy bylo přemístěno do rekonstruované budovy zámečku, empirové budovy postavené továrníkem.

Expozice věnované textilní výrobě jsou nejrozsáhlejšá v ašském muzeu. Muzeum má skoro 30 000 kusů sbírkových předmětů, které se především týkají textilního průmyslu. Od roku 1975 se množství předmětů v muzejních sbírkách zdesetinásobilo. Ve sbírkách jsou dále obryz, uniformy, národopisné a liturgické předměty. Cenoou je sbírka 1200 akvarelů etnografa Karla Šrámka. Mimořádný je soubor 6 000 fotografií z ašské oblasti od poloviny minulého století do současnosti. V knihovně je nezanedbatelná sbírka odborné textilní a regionální literatury.

Ašské muzeum má i národní význam je v něm vedena ústřední evidence kamenných křížů a božích muk České republiky, regionální evidence hraničních a mezních kamenů a základní dokumentace horizontálních vodních děl. Společnost pro výzkum kamenných křížů, která působí při Muzeu Aš, pořádá každoročně poslední víkend v září setkání dobrovolných přispěvovatelů a badatelů zajímajících se o problematiku drobných památek. Evidence drobných památek v součastné době obsahuje na 2100 záznamů o kamenných křížích, 1400 záznamů o drobných památkách a 920 záznamů o hraničních kamenech. Součástí těchto evidencí je i rozsáhlá knihovna s literaturou týkající se drobných památek, která obsahuje na 1450 položek.