Národní geopark

Plánované přednášky a akce našeho pana geologa RNDr. Petra Rojíka Ph.D. v roce 2021

5. 6. – Stráž nad Ohří - Korunní – Osvinov – vedení exkurze (pořadatel Křesťanská akademie Karlovy Vary)

8. 6. - Rotava - Přednáška a výstavka „Přírodní ráj Nancy v Krušných horách“ (pořadatel MěK Rotava)

12. 6. – Nancy u Stříbrné – vedení exkurze (pořadatel Městská knihovna Sokolov)

15. 6. – Nová Ves a Komáří vrch – 1. výlet pro ZŠ Kraslice – Dukelská

17. 6. - Nová Ves a Komáří vrch – 2. výlet pro ZŠ Kraslice – Dukelská

10. 6.  - Sokolov - Přednáška v muzeu a vyjížďka po okolí Sokolova (akce spolků)

22. 6. – Sokolov – přednáška a komentovaná prohlídka v zámku Sokolov pro Gymnázium Sokolov

23. 6. – Sokolov – přednáška a komentovaná prohlídka v zámku Sokolov pro ZŠ Sokolov – „centrálka“

28. 6. – Žirovnice u Františkových Lázní - geologická rekognoskace archeologické lokality (organizátor Muzeum Cheb) 

3. 7.  - Sokolov, Chlum - Exkurze pro OÚ Vysoká Pec a pro německé rodáky z Nejdecka: Sokolov a Chlum sv. Maří

5. – 7. 7. – Dominova skála, Grünská kyselka, Tři křížky, býv. Lauterbach, rekultivace Silvestr, Medard, uhelný lom Jiří, Jindřichovice (lom Kernberg), Rotava (čedičové varhany), Nejdek, Johanngeorgenstadt, Schneeberg a Bad Schlema (rekultivace hald po těžbě uranových rud) – exkurze pro studenty Přírodovědecké fakulty UK v Praze 

12. 7. - Chaloupky u Přebuze (Radiožurnál)

15. 7. – Eibenstock (saská strana Krušných hor) - slavnostní otevření 1. části hornické stezky (pořadatel Město Eibenstock), české překlady pro infotabule

24. 7. – Měděnec - Stráž nad Ohří - Korunní – Okounov – vedení česko-německé exkurze (pořadatelé Spolek Němců Kraslice a Potok Aue)

7. 8. – Kraslice – odhalení pamětní desky hrdince Gertrud Steinlové (pořadatel Spolek Němců Kraslice)

17. 8. - Loket, Kraslicko, Nejdecko - Letní škola EVVO (pořadatel Karlovarský kraj), exkurze po revitalizovaných hornických lokalitách

12. 9. – Pískový vrch u Lokte – geologická exkurze (pořadatel Hrad Loket)

21. 9. - Kraslice - Seminář o ochraně přírody a krajiny na Kraslicku (pořadatel MěÚ Kraslice) – dvě přednášky a exkurze

Podzim - Schneeberg - Přednáška o geologii Krušných hor (pořadatel Krušnohorský spolek Schneeberg a Uranbergbaumuseum Bad Schlema)

Podzim - Horní Slavkov a Krásno - Přednášky o cínu (pořadatel ZUŠ Horní Slavkov)

8. 12. nebo 15. 12. - Sokolov - Příběhy kamenů kolem nás, beseda pro Dámský klub při MěK Sokolov