Národní geopark

Plánované přednášky a akce našeho pana geologa RNDr. Petra Rojíka Ph.D. v roce 2021

6. 5. - Karlovy Vary - Vysílání Českého rozhlasu Plzeň, cyklus pořadů Náš host (P. R.) 

Květen - Rotava - Přednáška a výstavka „Přírodní ráj Nancy v Krušných horách“ (pořadatel MěK Rotava)

Podzim - Schneeberg - Přednáška o geologii Krušných hor (pořadatel Krušnohorský spolek Schneeberg a Uranbergbaumuseum Bad Schlema)

10. 6.  - Sokolov - Přednáška v muzeu a vyjížďka po okolí Sokolova (akce spolků)

3. 7.  - Sokolov, Chlum - Exkurze pro spolek německých rodáků z Nejdecka: Muzeum Sokolov, Chlum sv. Maří

17. 8. - Loket, Kraslicko - Letní škola EVVO (Karlovarský kraj), exkurze po revitalizovaných hornických lokalitách

září - Kraslice - Seminář o ochraně přírody a krajiny na Kraslicku (pořadatel MěÚ Kraslice) – dvě přednášky

Upřesníme - Horní Slavkov, Krásno - Přednášky o cínu (pořadatel ZUŠ Horní Slavkov)

8. 12. nebo 15. 12. - Sokolov - Příběhy kamenů kolem nás, beseda pro Dámský klub při MěK Sokolov