Národní geopark

Třetihorní vulkanismus

Klíčový význam pro geologickou stavbu měl třetihorní
vulkanismus, který byl oživen jako odezva na horotvorné
alpinské vrásnění. Pod jeho vlivem bylo ukončeno
formování rudních ložisek a zásadně ovlivněna
tvářnost zemského povrchu. Nápadné v krajině
jsou zejména pravidelné kopce tvořené vulkanickými
sopouchy - ideální místa pro stavbu středověkých strážních hradů.

Nápadné v krajině jsou zejména pravidelné kopce
tvořené vulkanickými sopouchy - ideální místa pro stavbu
středověkých strážních hradů. V popisovaném území
jsou nejmladší české sopky i početné projevy postvulkanické činnosti.
Nápadné v krajině jsou zejména pravidelné kopce tvořené vulkanickými
sopouchy - ideální místa pro stavbu středověkých strážních hradů.
V popisovaném území jsou nejmladší české sopky i početné projevy postvulkanické činnosti

Lokality:

Andělská Hora, Čedičové varhany u Hlinek, Homolka, Hradišťský kopec, Hůrka u Pavlovic, Kernberg, Komorní hůrka, Krásný vrch, Podhorní vrch, Popovský kříž, Rotavské varhany, Ryžovna, Vinice u Skupče, Vlčí hora, Železná hůrka.