Národní geopark

Mineralogické lokality a paleontologické nálezy

Pro území je charakteristická neobyčejná pestrost zastoupených hornin a minerálů. Mnohé klasické lokality jsou už od 17. století zmiňovány v učebnicích a odborných publikacích.

Řada minerálních druhů zde byla objevena vůbec poprvé a mnohá naleziště patří co do počtu popsaných minerálů ke světově nejbohatším. Vyniká především Jáchymov, odkud je známo přes 320 druhů nerostů a každý rok jsou popisovány další. Významné jsou i paleontologické nálezy, zejména nálezy třetihorní subtropické flóry.

Lokality:

Bludenské žilné pásmo, Dřenice, Erika,
Hazlov - U Cihelny, Horní Slavkov,
Hory - naleziště karlovarských dvojčat,
Jáchymov, Kamenné pařezy, Krásno,
Manganová žíla Marie Terezie, Mnichovské hadce,
Pískovna Horní Blatná, Podhorní vrch, Přebuz,
Smolné Pece, Údolí Ohře, Vernéřovské doly, Vlčí hora, Zlatý Kopec.