Národní geopark

Hnědé uhlí

Hnědé uhlí hrálo v hospodářském rozvoji regionu tak významnou roli, že si zasluhuje zvláštní kapitolu. Ve středověkých minerálních závodech se z kyzů dobývaných z uhelných slojí vyráběl kamenec, skalice, síra a kyselina sírová. Jako palivo se uhlí začalo používat od 18. století a s rozvojem průmyslu rostla i jeho těžba.

 

Funkci hlubinných dolů a malolomů postupně převzala velkokapacitní povrchová těžba, která kulminovala koncem 20. století. S útlumem hnědouhelné těžby dochází k revitalizaci krajiny a devastované plochy se mění na lesy, louky, golfová hřiště a rozsáhlé vodní plochy.

 

Lokality:

Caroli - dědičná štola na důl Josef-Jan u Pily, Družba - uhelný lom z vyhlídky Pískovec, Hernych - dědičná štola v Čisté u Svatavy, Lítovská výsypka, Minerální závod Svaté Trojice, Poldi, Silvestr.