Národní geopark

Přebuz

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Nerostné bohatství pod Čertovou horou

V okolí Přebuzi se rozkládá nejzápadnější z cínových revírů na české straně Krušných hor. Naposledy zde bylo dolování obnoveno za německé okupace. Odvaly byly zpracovávány ještě v 80. letech 20. století, v poslední době jsou rozváženy k opravám cest.

O rozsahu několik století trvajícího dolování svědčí pozůstatky důlního závodu Otto i tzv. pinky – mísovité až trychtýřovité prohlubně terénu, které vznikly zavalením vyrubaných podzemních prostor nebo povrchovým dobýváním nerostů. Nejvíce jich najdeme v lesích na úpatí Čertovy hory, ze které se za dobrého počasí naskýtá vynikající panoramatický výhled do širokého okolí.

Přebuz je jádrem přírodního parku s horskými smrčinami, loukami a vrchovištními rašeliništi s reliktní květenou z doby ledové (Velké a Malé jeřábí jezero, Velký a malý močál, Přebuzské vřesoviště). V Přírodním parku Přebuz také leží nejvyšší vrchol okresu Sokolov, Špičák (990,8 m).

valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia sac lancel pas cher balenciaga pas cher