Národní geopark

Božídarské rašeliniště

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Krajina doby ledové

Naučná stezka Božídarským rašeliništěm demonstruje specifické přírodní krásy a vzácnou flóru a faunu. Je vedena při okraji národní přírodní rezervace na území mezi Božím Darem a Rýžovnou, vyhlášené v roce 1965. Chrání komplex rašelinišť přecházejících do smrkových porostů a horských rašelinných luk, kterému vévodí vrch Špičák (1115 m). Pod Božím Darem začíná významná technická památka Blatenský příkop, vybudovaný za účelem zásobování lesních cínových dolů vodou a dřívím.

Krušnohorský Boží Dar (1028 m n. m.) je nejvýše položeným městem ve střední Evropě. První osadníci začali do okolí pronikat už koncem 15. století, k většímu přílivu hornických prospektorů ze Saska a o něco později i z české strany od Jáchymova však došlo až po roce 1529. V tomto roce totiž saský kurfiřt Jan Bedřich vyhlásil v souvislosti s nálezy stříbrné rudy na západním úpatí Fichtelberku tzv. kutací svobodu pro tu část schwarzenberského panství, která sousedila s Jáchymovem. V létě roku 1533 byly na náhorní planině vytyčeny hranice nového městského celku. Sídlo bylo pojmenováno Boží Dar a při příležitosti kurfiřtovy návštěvy v r. 1546 získalo privilegia svobodného horního města.

Naposledy byla hornická činnost u Božího Daru obnovena po 2. světové válce - mimo cínu a wolframu se zájem soustředil hlavně na uran.