Národní geopark

Arboretum Antonín

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Za dřevinami z celého světa

Rozsáhlý lesopark byl založen pro účely rekultivací v Sokolovské pánvi na výsypce starého hnědouhelného lomu Antonín. Lom Antonín (Luitpold) v těsné blízkosti města Sokolova byl v provozu v letech 1881-1965. Uvnitř lomu byla založena tzv. vnitřní výsypka, na kterou byly ukládány skrývkové zeminy z okolních uhelných dolů. Provoz výsypky byl ukončen v roce 1968, v té době už deponie převýšila okolní terén téměř o 50 m.

V 70. letech 20. století byla výsypka zalesněna. V její střední části vznikla speciální výzkumná plocha, která sloužila pro experimentální ověření optimální skladby lesních porostů pro rekultivace. Za několik desítek let, kdy bylo místo ponecháno svému osudu, na něm vznikl unikátní lesopark s více než 200 druhy a poddruhy dřevin, často velmi vzácnými a ojedinělými.

Lesopark je místem procházek sokolovských občanů a předmětem výzkumné činnosti studentů přilehlého gymnázia.