Národní geopark

Vysoký kámen u Kraslic

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Výhled z křemencových skalních věží

Významná krajinná dominanta a přírodní památka Vysoký kámen je tvořena skupinou bizarních křemencových skal s výhledem na Krušné hory, Slavkovský les a Smrčiny. Skalní bloky vystupují až dvacet metrů nad terén a jsou holé, bez výrazného vegetačního pokryvu. Jsou budovány deskovitě rozpadavým masivním kvarcitem černošedé barvy, který je řazen k ordovickému frauenbašskému souvrství.

Hornina je proniknuta velkým množstvím nápadných světlých křemenných žil a čoček. Ty vznikaly na trhlinách vysrážením oxidu křemičitého uvolněného z horniny během metamorfózy. Některé žíly byly později spolu s okolní horninou zvrásněny do ležatých vrás.

Skalní svahy jsou ideálním prostředím pro keříčková brusnicová společenstva, která jsou zde typickou vegetací. Mimo několik významných rostlinných druhů se zde vyskytuje velká řada lišejníků.