Národní geopark

Zlatý Kopec

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
photo

Cenné kovy z krušnohorského podzemí

Historický důlní revír na Zlatém Kopci na česko-saském pomezí je otevřený množstvím štol a šachet. Kovy jsou vázány na zvláštním typu rud, tzv. skarnech. Skarny tvoří deskovitá tělesa ve fylitovém souvrství, na jiných místech také izolované kry v žulách. Po mineralogické stránce je charakterizuje zejména přítomnost granátu-andraditu, amfibolu, pyroxenu a epidotu. Užitkovou složkou je nejkvalitnější železná ruda - magnetit, ke kterému se často přidružují rudy zinku (sfalerit) a mědi (chalkopyrit). Na Zlatém Kopci u Božího Daru byly skarny také zdrojem cínu. Tímto jedinečným zrudněním zaujímá ložisko zvláštní postavení mezi krušnohorskými cínovými doly.

Vzhledem k příhodně svažitému terénu bylo ložisko Zlatý Kopec otevřeno štolami. Na hlavní skarnové poloze pracovaly štoly Kohlreuter, Mathesius, Tříkrálová a Johannes, k hlouběji uloženému tělesu zvanému Hugo vedly štoly Hugo a Hermann. Těžba sahala do hloubky asi 80 metrů.