Národní geopark

Zlatý Kopec

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
photo

Cenné kovy z krušnohorského podzemí

Historický důlní revír na Zlatém Kopci na česko-saském pomezí je otevřený množstvím štol a šachet. Kovy jsou vázány na zvláštním typu rud, tzv. skarnech. Skarny tvoří deskovitá tělesa ve fylitovém souvrství, na jiných místech také izolované kry v žulách. Po mineralogické stránce je charakterizuje zejména přítomnost granátu-andraditu, amfibolu, pyroxenu a epidotu. Užitkovou složkou je nejkvalitnější železná ruda - magnetit, ke kterému se často přidružují rudy zinku (sfalerit) a mědi (chalkopyrit). Na Zlatém Kopci u Božího Daru byly skarny také zdrojem cínu. Tímto jedinečným zrudněním zaujímá ložisko zvláštní postavení mezi krušnohorskými cínovými doly.

Vzhledem k příhodně svažitému terénu bylo ložisko Zlatý Kopec otevřeno štolami. Na hlavní skarnové poloze pracovaly štoly Kohlreuter, Mathesius, Tříkrálová a Johannes, k hlouběji uloženému tělesu zvanému Hugo vedly štoly Hugo a Hermann. Těžba sahala do hloubky asi 80 metrů.

valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia sac lancel pas cher balenciaga pas cher