Národní geopark

Důl Jeroným

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
photo
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Tajemný labyrint podzemního dolu

Národní kulturní památka Důl Jeroným je unikátní ukázkou hornické kultury a dovednosti našich předchůdců. V důlních prostorách z poloviny 16. století jsou zachovány komory, chodbice, odpočívadla, výstupky a charakteristické úspornými profily. V chodbách je dosud patrný způsob práce želízkem a mlátkem, v komorách jsou patrné stopy po sázení ohněm.

Důl Jeroným leží asi 1 km západně od bývalého Královského horního města Čistá (dříve též Město Litrbachy, Stadt Lauterbach), které bylo po druhé světové válce čsl. armádou zcela zlikvidováno.

Počátky hlubinného dolování cínu u Čisté jsou kladeny do 16. století. Důvodem orientace na nepoměrně nákladnější dobývání primárních rud bylo vyčerpání cínonosných rozsypů (rýžovišť) ve Slavkovském lese. Výnosy místních dolů však nebyly tak bohaté jako v blízkém Krásně, přesto archivní prameny uvádějí množství důlních děl, která dosud neumíme identifikovat a v terénu situovat.

Za celou dobu existence dolu bylo na ložisku vytěženo cca 500-700 tun cínu. V současné době probíhá rozsáhlá a finančně značně nákladná rekonstrukce dolu, který bude sloužit jako významný turistický cíl.

valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia sac lancel pas cher balenciaga pas cher