Národní geopark

Pískovna Erika

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Na břehu subtropického jezera

Pískovna Erika je v současnosti nejlépe odkrytým profilem starosedelského souvrství, které je nejstarší sedimentární jednotkou Sokolovské pánve. Klastické uloženiny této jednotky vznikaly ve starších třetihorách v prostředí říčních toků a mělkých jezer. Celková mocnost souvrství na lokalitě je 22 m, z toho svrchních 12 m bylo předmětem těžby. Co do zastoupení převažují štěrky a písky, které jsou místy zpevněny křemenným nebo železitým tmelem na slepence a pískovce. V pískovně jsou výborné podmínky pro sledování různých druhů vrstevnatosti, zvrstvení a struktur hornin, odkud lze vyčíst mechanismus a prostředí vzniku vrstev. Zvlášť působivé a unikátní jsou řezy agradačními valy podél říčních koryt, provázené erozí dříve uložených vrstev.

Erika je mezinárodně známou lokalitou eocénní flóry - rostlinné společenstvo starosedelského souvrství nese diagnostické znaky tzv. stálezelených pralesů subtropického pásma.

V pískovně probíhala donedávna těžba a třídění štěrkopísků pro potřeby vodní rekultivace rozsáhlých uhelných lomů v Sokolovském revíru.

valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia sac lancel pas cher balenciaga pas cher