Národní geopark

Hřebečná

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
photo
photo
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Historický cínový revír

Cínová ložiska u Hřebečné byla podle starých pramenů dobývána již počátkem 14. století. Návštěvníky tohoto významného historického revíru ohromí zejména na impozantní, přes 30 m hluboké povrchové dobývky dolů Mauricius a Georg ze 16.–18. století.

Historii dolování a dalším zajímavostem se věnuje Naučná stezka Hřebečné. Stezka končí v opuštěném kamenolomu, ve kterém je ukázkově vyvinutá sloupcovitá odlučnost čedičové vyvřeliny. Lom leží v jižní části přírodní rezervace Ryžovna, v níž jsou chráněny přirozené horské bučiny a na ně navazující horské klimaxové smrčiny s bohatým bylinným podrostem.

Většina starých důlních děl je dnes označena a zajištěna, přesto však pohyb v jejich blízkosti může být velmi nebezpečný.