Národní geopark

Dlouhá stoka

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý

Půl tisíciletí starý vodní příkop

Hlavní nerostnou surovinou Slavkovského lesa je cín. V 16. století potřebovaly rostoucí báňské provozy stále více vody k pohonu důlních a úpravnických mechanismů a dřeva, které sloužilo jako důlní výztuž, pro sázení ohně, k výrobě dřevěného uhlí i jako palivo.

Pro posílení přívodu vody do Slavkovského údolí a plavení dřeva z kynžvartských lesů byl vybudován přes 20 km dlouhý umělý příkop nazvaný Dlouhá stoka. Součástí systému bylo i 10 báňských rybníků.

Vlastní Dlouhá stoka byla původně kolem 2 m široká a 1 m hluboká, později (20. stol.) byla částečným zásypem zúžena.