Národní geopark

Viklan u Rybničné

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Balvan zvaný Dominik

Osamocený žulový balvan (zvaný též Dominik) je názornou ukázkou zvětrávání žul karlovarského plutonu. Představuje odolnější jádro horniny, které se po odnosu okolních zvětralin dostalo na povrch a působením přírodních živlů bylo dále opracováno do nynější podoby.

Oblý balvan o rozměrech 3,51,5 a výšce 2 m je tvořený porfyrickým biotitickým granitem. Na podkladu leží jen malou ploškou a proto by mělo být možné mírně ho rozkývat. Na vrchní straně je mísovitá prohlubenina, o které nelze jednoznačně určit přírodní původ.

Místo bylo vyhledáváno výletníky už od 18. století - svědčí o tom několik starých nápisů s letopočty 1776 a 1796. 

Viklan u Rybničné je chráněnou přírodní památkou.